Solbancuri

Soblanc - element ornamental de constructie, executat deasupra partii exterioare a parapetelor ferestrelor sau a usilor pentru protejarea lor de scurgerea apei de ploaie.